Σελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Σελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 Καλώς Ήρθατε 
 Αναζήτηση 
 Ο λογαριασμός μου 
   
Καλώς ΉρθατεΔίκτυο Βιβλιοθηκών Ωράριο Λειτουργίας
Εκτελείτε αναζήτηση για: Κατάλογος Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης 
 Καλώς Ήρθατε στον Κατάλογο:

Καλώς ήρθατε στον Δημόσιο Κατάλογο του Δικτύου Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις παλαιότερες εγγραφές (που είναι καταχωρημένες με κεφαλαία), το πρόγραμμα αντιμετωπίζει πρόβλημα με το Ο και το Σ στο τέλος της λέξης. Προτείνουμε σε όλες τις αναζητήσεις να χρησιμοποιείτε μόνο πεζά• να επαναλαμβάνετε την αναζήτηση αντικαθιστώντας το Ο με το %  και αντί για ς να χρησιμοποιείτε σ. Τα αλφαβητικά ευρετήρια δουλεύουν χωρίς πρόβλημα. Το πρόγραμμα του προσωπικού δεν αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες και είμαστε στη διάθεσή σας να επαναλάβουμε οποιαδήποτε έρευνα.
Αναζήτηση:

Horizon Information Portal 3.08_RC1_58.01
 Αναπτύχθηκε από τη Dynix
© 2001-2004 Dynix Διατήρηση όλων των δικαιωμάτων.
Horizon Information Portal